preload preload preload preload preload preload preload preload preload preload preload
Johanni + 644 W, 2014, Kunsthaus DA, Kloster Gravenhorst
Johanni + 644 W, 2014, Kunsthaus DA, Kloster Gravenhorst
Johanni + 644 W, 2014, Kunsthaus DA, Kloster Gravenhorst
Johanni + 622 W, 2004, Hamburg
Johanni + 622 W, 2004, Hamburg
Johanni + 622 W, 2004, Hamburg
Interferenzraum III, 2004, Hamburg
Interferenzraum III, 2004, Hamburg
Flurlicht, 2006, drei Projektionen, Tilburg
Flurlicht, 2006, drei Projektionen, Tilburg
Mond ganz unten, 2007, Kunsthaus Hamburg
Mond ganz unten, 2007, Kunsthaus Hamburg